Wymagania ergonomiczne i metody oceny jakości użytkowej

Zagadnienie zapewnienia jakości systemów informatycznych znajduje się dziś w centrum uwagi zarówno informatyków jak i menedżerów. Powodem tego są stale rosnące wymagania użytkowników jak i wysokie koszty usuwania błędów i wad wykrytych podczas wdrażania systemu. Z tego powodu poszukuje się metod, które pozwoliłyby oceniać jakość dopiero powstającego systemu.

Ocena jakości produktu informatycznego jest wynikową ocen jakości zadaniowej, ergonomicznej i technicznej:

  • Ocena zadaniowa - ukierunkowana na ocenę produktywności, czyli skuteczne wspomaganie użytkownika w wykonywaniu zadań oraz dostarczanie odpowiednich informacji (kryteria ekonomiczne i użytkowe).
  • Ocena ergonomiczna - stwierdzenie czy program spełnia wymagania ergonomiczne, jest łatwy w nauce i obsłudze, odporny na błędy, ma dopasowany system pomocy i strukturę dialogu ułatwiającą nawigację oraz nie wymusza nadmiernego obciążenia psychicznego. Badanie akceptowalności produktu (kryteria ergonomiczne).
  • Ocena techniczna - ocena metryk w procesie badania kodu źródłowego, ocena na zgodność z zasadami, przepisami, specyfikacjami (kryteria techniczne).