Badanie pracy biurowej

Badanie metod pracy jest, jak pisze Muhlemann (1997) systematycznym badaniem sposobu wykonania zadania wraz z określeniem najlepszej metody jego wykonania.

Na podejście systematyczne składają się następujące etapy:

  • Wybór zadania - w kryteriach mieszczą się: wąskie gardła, niewykorzystywane zasoby, niska jakość.
  • Rejestracja istniejącej metody - użycie kart i wykresów przebiegu.
  • Analiza zapisu - technika zadawania pytań.
  • Opracowanie oraz zdefiniowanie ulepszonej metody - technika zadawania pytań oraz użycie kart i wykresów przebiegu.
  • Wdrożenie ulepszonej metody.
  • Utrzymanie nowej metody.