Analiza zadań

Ma na celu zebranie informacji o zadaniach wykonywanych przez użytkowników oraz określenie dokładnego miejsca w systemie w którym następuje współdziałanie z użytkownikiem. Umożliwia ona ocenę aktualnego sposobu pracy i pomaga w identyfikacji zadań, które powinny być realizowane przez system komputerowy. Rozdział zadań pomiędzy człowieka i komputer jest podstawowym elementem optymalizacji projektu interfejsu. Główne metody i źródła zbierania danych to: obserwacje, wywiady, studia podręczników i dokumentacji innych systemów.
Wróć