Rozliczenia

Złożenie zeznania podatkowego

Powypełniane zeznanie - odnosi się to deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-37 - podatnik składa do trzydzieści kwietnia roku następującego po roku podatkowym w urzędzie skarbowym adekwatnym dla pola zamieszkania. PIT-28 składa się w pełni stycznia, tymczasem PIT-40 w pełni lutego. Nie można zapomnieć o podpisaniu zeznania podatkowego - bez tego jest ono nieważne.

Metody

Zeznanie można: złożyć indywidualnie w urzędzie skarbowym (otrzymując potwierdzenie jego dostarczenia); wysłać pocztą (listem poleconym Poczty Polskiej) - w tym momecie za każdy dzień przekazania zeznania do u. skarbowego uznaje się datę ze stempla pocztowego; wrzucić do tzw. urzędomatu (urządzenie przyjmujące dokumenta podatkowe i wydające potwierdzenie ich przyjęcia) - jaki może znaleźć się nie wyłącznie w u. skarbowym, jak i np. w urzędzie gminy; wysłać drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym. Bez tego typu podpisu można na razie złożyć wyłącznie cyfrowy PIT-37.

PITy

Skryptów komputerowych - również płatnych oraz darmowych - do elektronicznego wypełniania i wysyłania zeznań podatkowych (nie tylko PIT-ów, również formularzy CIT albo VAT) jest do wyboru dużo. Powymieniać można bodaj dwa skrypty (bezpłatne) autorstwa Ministerstwa Finansów: tzw. wtyczka e-Deklaracje umożliwiająca rozliczanie podatków w globalnej sieci Internet albo program e-PIT37 - umożliwiający wysyłanie zeznań podatkowych PIT-37 za pomocą internetu bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Program PITy Roczne a dodatkowo jest stworzony do wypełnienia rocznych zeznań podatkowych, z kolei obsługa tej aplikacji nie wymaga od podatnika znajomości norm podatkowych. Podatnik przebywający poza krajem, może złożyć zeznanie w polskim urzędzie konsularnym (także do trzydzieści kwietnia) lub wysłać je za pośrednictwem zagranicznej poczty.