Kryteria kształtowania pracy

Wśród kryteriów kształtowania systemów pracy Penc (1999) wyróżnia dwie ich grupy:

 • kryteria ekonomiczne, do których należą: ekonomiczność, wydajność pracy, niezawodność funkcjonowania itp.
 • kryteria ergonomiczne:
  • antropometryczne ukształtowanie stanowisk pracy, biomechaniczne reguły organizacji pracy,
  • obciążenie i przeciążenie - eliminowanie przeciążeń i obciążeń jednostronnych,
  • kwalifikacje: kreatywność, treści intelektualne pracy,
  • komunikacja: tworzenie samodzielnych zespołów, bezpośrednie kontakty pracowników,
  • komfort środowiskowy: wyposażenie techniczne, struktura przestrzenna, oświetlenie, barwy itp.
[1]  
[2]  
[3]  
[4]  
[5]