Szklany sufit

Inną barierą w rozwoju kariery zawodowej kobiet jest szklany sufit. To sformułowanie, które określa bariery w zdobywaniu przez kobiety wysokich stanowisk. Kobiety awansują rzadziej niż mężczyźni z kilku powodów: pracują krócej niż panowie, nie biorą nadgodzin, wybierają zawody mniej ryzykowne bądź wymagające mniejszego zakresu obowiązków i odpowiedzialności, bardziej niż pieniądze liczy się dla nich satysfakcja z wykonywanej pracy.