Modele cyklu życia

Najbardziej znane modele cyklu życia to: kaskadowy, model V, spiralny i ewolucyjny. Inne opisywane przez Jaszkiewicza (1997) to: realizacja kierowana dokumentami, prototypowanie, programowanie odkrywcze, montaż z gotowych elementów i formalne transformacje.

Jak pisze Jaszkiewicz (1997) jest to klasyczny, liniowy model cyklu życia oprogramowania. Zakłada on, że główne procesy projektu realizowane są w ściśle określonej kolejności (sekwencyjnie) a każdy etap musi być skończony przed rozpoczęciem następnego.