Projektowanie danych

W procesach przetwarzania danych podstawowym elementem są dane, których jakość decyduje o jakości całego systemu. Mucek (1991) charakteryzuje dane za pomocą zespołu atrybutów:

  • identyfikatora, który umożliwia jednoznaczną rozróżnialność danych,
  • wartości, które nie powinny ulegać deformacjom i być wiarygodne,
  • miejsca i formy przechowywania w systemie - które decydują o uporządkowaniu i szybkości odnajdywania.

Proces komputerowego przetwarzania danych wymaga odpowiedniego zaprojektowania danych. Projektowanie danych dotyczy przede wszystkim zagadnień:

Taka kolejność etapów projektowania danych podyktowana jest potrzebą zagwarantowania, żeby system zawierał wszystkie potrzebne dane wejściowe umożliwiające uzyskanie wymaganych wyników.