Kłody pod nogi

Analizą sytuacji zawodowej kobiet w Polsce zajmowało się wiele instytucji. Na podstawie szeregu badań i ankiet sprecyzowane zostały bariery, które utrudniają kobietom życie i pracę a także przeszkadzają w awansie zawodowym.