Źródła

Barczak A. Red., Informatyka i telekomunikacja w nowoczesnym biurze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998

Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992

Kreuter A., Wagner M., Czynniki sprzyjające innowacyjności, „Zarządzanie na świecie“ 1998, nr 12, s. 24

Kubiak B., Analiza systemów informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994

Martyniak Z., Metody organizowania procesów pracy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996

Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1994

Muhlemann A.P., Oakland, Lockyer K.G., Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warzszawa 1999

Rutka R., Organizacja, W: Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998

Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994