Analiza organizacji

Punktem wyjścia działań organizatorskich jest tzw. diagnostyka organizacyjna. Jest ona, jak pisze Martyniak (1996) pod względem metodologicznym pokrewna diagnostyce lekarskiej. Polega na zebraniu danych i opracowania diagnozy wstępnej - która precyzuje główne niedomagania przedsiębiorstwa (systemu) oraz określa kierunki diagnozowania właściwego.