Model kaskadowy

Przyjmuje podobne założenia jak model kaskadowy, każdy krok projektu prowadzi do uszczegółowienia definicji systemu, jednakże występują tu sprzężone procesy weryfikacyjne i walidacyjne. Polega na szeregu powtarzalnych czynności zaczynających się od wyznaczenia celów, alternatyw i ograniczeń, następnie ocenie alternatyw, identyfikacji i oszacowania ryzyka, do wytworzenia i weryfikacji następnego przybliżenia produktu oraz planowania kolejnej fazy dla której znowu określa się cele, alternatywy i ograniczenia.

1 
2 
3 
4 


6 
7