Zagrożenia danych

Powszechność stosowania komputerów, ogromna liczba eksploatowanych systemów przetwarzania danych, powszechne działanie sieci komputerowych o zasięgu globalnym - zrodziło potrzebę wypracowania technik ochrony przetwarzanej informacji przed różnego rodzaju zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Standardowe zagrożenia to:

  • błędy i przeoczenia pracowników,
  • nieuczciwość personelu,
  • szkody spowodowane zniszczeniami: pożar, zniszczenie nośnika, komputera, utracenie plików,
  • szkody spowodowane przez osoby postronne.
(1)  

(2)  
(3)  
(4)