Ochrona jakości danych

W procesie tworzenia systemu zazwyczaj zabiega się o to, aby był on prosty w użyciu i dostępny dla wszystkich potencjalnych użytkowników, co stwarza zagrożenie ułatwienia dostępu osobom niepowołanym.

Ochrona dotyczy również jakości danych - dane nie mogą podlegać deformacjom (przekłamaniom lub zgubieniu) w procesie systemowego przetwarzania. Pojecie systemu w tym przypadku obejmuje nie tylko oprogramowanie, ale także wszystkie procedury organizacyjno - porządkowe związane z jego funkcjonowaniem, czyli np. sposób zbierania danych źródłowych, przenoszenia ich na dokumenty źródłowe, kontrolę pewności (nadzór) i organizację wszystkich procesów pomocniczych.

(1)  
(2)  

(3)  
(4)