Etapy procesu projektowania i modele cyklu życia

Tworzenie oraz eksploatacja oprogramowania jest pewnym procesem, który, jak pisze Jaszkiewicz (1997), powinien być realizowany w systematyczny sposób. Pojecie cyklu życia jest ważnym pojęciem służącym do definiowania procesu budowy systemów informacyjnych. Daje ono, jak pisze Beynon - Davies (1999), doskonały opis sposobu organizacji prac projektowych. Istnieje kilka konkurencyjnych modeli cyklu życia budowy systemów informacyjnych. Wprowadzają one fazy życia oprogramowania, określają czynności wykonywane w poszczególnych fazach oraz ustalają kolejność ich realizacji.