Bibliografia

Bubnicki Z., Podstawy informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993
Mucek J., Podstawy projektowania systemów informatycznych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1991
Muhlemann A.P., Oakland, Lockyer K.G., Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
Jaszkiewicz A., Inżynieria oprogramowania CASE, Helion, Gliwice 1997
Eberts R., User Interface Design, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1994
Nielsen J., Usability Engineering, Academic Press, New York 1993
Ravden S. J., Johnson G. I., Evaluating Usability of Human - Computer Iterfaces, Lista kontrolna oceny ergonomicznej interfejsu użytkownika, Wiley, New York, 1989